Strona główna arrow KRYSZTAŁOWA KONICZYNA
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Fundacji
About Foundation
4H - a co to jest?
Załóż własny klub 4H
Nasi sponsorzy
Kontakt
Kluby 4H
Astronomia
Żonglerka
Polskie zboża
O projekcie
Artykuły
Szkolenia
Wyszukaj
Znajdź na stronie ...
Partnerzy
www.ksow.gov.pl/ www.ksow.gov.pl/
Kalendarz
26 Maja 2019
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Beda, Filip,
Marianna, Paulina,
Więcemił, Wilhelmina
Do końca roku zostało 220 dni.
Drukuj

XII Konkurs o Nagrodę Kryształowej Koniczyny

im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans’a

Odkąd jesteśmy członkiem Unii Europejskiej mamy nowe możliwości rozwoju, ale i nowe wyzwania. Szereg działań podejmowanych na rzecz poprawy infrastruktury na terenach wiejskich i dostępne fundusze unijne sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości, ale nie rozwiążą wszystkich problemów wsi. Niezbędna jest też poprawa infrastruktury społecznej w dostępie do edukacji szkolnej i pozaszkolnej, dostępie do internetu, do służby zdrowia, a także różnych form aktywności społecznej i kulturalnej.

W Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 duży nacisk kładzie się na rozwój przedsiębiorczości i poprawę jakości życia na wsi oraz aktywizację środowisk lokalnych. Aby osiągnąć zauważalne zmiany niezbędne są działania w kierunku upowszechniania wykształcenia średniego i wyższego, wyrównywania szans edukacyjnych, intensyfikacji poprawy jakości edukacji, a także tworzenie warunków umożliwiających ludności wiejskiej podejmowanie aktywnej działalności zawodowej poza rolnictwem.

Niestety napotykamy na szereg barier w dostępie do edukacji na terenach wiejskich. Począwszy od słabiej wyposażonych szkół, bibliotek, braków w kadrze nauczycielskiej i jej kwalifikacjach, a skończywszy na braku oferty na zagospodarowanie wolnego czasu zarówno dla ludzi młodych, jak i dla dorosłych. Ze względu na ograniczone środki finansowe na oświatę i kulturę w większości wsi nie ma już żadnych propozycji spędzania wolnego czasu. Młodzi wkraczają w dorosłe życie ubożsi od swych rówieśników z miasta o wiedzę, znajomość języków obcych i wiele umiejętności potrzebnych w codziennym życiu.

Dlatego tak bardzo cenne i ważne są wszelkie inicjatywy przeciwdziałające tym niekorzystnym zjawiskom. Naukowcy przeprowadzają badania, sporządzają analizy i składają raporty o słabym stanie oświaty rolniczej. Samorządy poszukują rozwiązań, które pomogłyby im utrzymać oświatę na co najmniej dotychczasowym poziomie. Z inicjatywy przedsiębiorczych mieszkańców powstają regionalne towarzystwa i stowarzyszenia skupiające liderów gotowych do realizacji inicjatyw i projektów wspierających rozwój lokalny. Wielu wolontariuszy pracuje organizując zajęcia dla dzieci i młodzieży, wierząc, że może pomóc im w starcie w dorosłe życie. Inni przygotowują wydarzenia kulturalne i artystyczne dbając o zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi. Do pomocy włączają się również przedsiębiorcy dofinansowując inwestycje oświatowe w gminach, wiejskie kluby sportowe, domy kultury, fundując stypendia dla najzdolniejszych. Jedną z organizacji pozarządowych pomagających dzieciom i młodzieży wiejskiej jest Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce.

Fundacja poprzez swoje inicjatywy i prowadzone programy aktywizuje lokalne społeczności do podejmowania działań edukacyjnych w gminach na rzecz dzieci i dorosłych. Zachęca zdeklarowanych wolontariuszy, nauczycieli i doradców rolnych oraz sympatyków ruchu 4H do walki z marazmem i frustracją, a przede wszystkim zaniedbaniem środowisk wiejskich.

Stąd też zrodził się pomysł, żeby pokazywać ludzi aktywnych i przedsiębiorczych, a ich dobre pomysły na pracę edukacyjną upowszechniać w całym kraju. Możemy w ten sposób podziękować wielu wartościowym ludziom, organizacjom i samorządom.

Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Kryształowej Koniczyny. Kandydatury do Konkursu zgłaszają Marszałkowie poszczególnych województw. Gorąco zachęcamy do organizacji eliminacji wojewódzkich konkursu, aby przy okazji Konkursu Kryształowej Koniczyny móc uhonorować jak najliczniejszą grupę osób działających na rzecz edukacji wiejskiej. Zgodnie z Regulaminem Konkursu w eliminacjach dwustopniowych wybranych zostanie sześciu laureatów, z których trzy osoby otrzymają nagrody pieniężne, a pozostałe trzy wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Wszystkie osoby, które zostaną zakwalifikowane do eliminacji krajowych otrzymają dyplomy i upominki.

Pokazujmy efekty pracy najlepszych, popularyzujmy ich pomysły, inicjatywy i osiągnięcia. Jest to właśnie celem Konkursu o Nagrodę Kryształowej Koniczyny.

 

O Fundatorach Nagrody

Edward Piszek

Urodzony w dniu 24.10.1916 r. w Chicago w rodzinie emigrantów polskich, przemysłowiec, filantrop i działacz społeczny. Zmarł 27 marca 2004 roku. Rodzina: żona Olga (zmarła w 1995 r.), pięcioro dzieci: Anna, Edward, Jerzy, Helena, William. Wykształcenie: studia wyższe handlowe na Uniwersytecie Pensylwańskim, posiadał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zawód: Przemysłowiec, były właściciel firmy "Mrs. Paul's Kitchens".

Założyciel Peace Corps Partnership, która finansuje koszty pobytu amerykańskich nauczycieli w Polsce w ramach działalności Korpusu Pokoju, Małej Ligi Baseballa w Polsce, Liberty Bell Foundation, Copernicus Society of America, Fundacji Kopernikańskiej w Polsce, Muzeum Tadeusza Kościuszki w Filadelfii.

Organizator pomocy żywnościowej dla ofiar katastrofy w Czarnobylu.

Wyróżniony odznaczeniami:
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Komandorski z Białą Gwiazdą,
Zasłużony dla Kultury Polskiej
Nagroda Pokoju Ministra Jerozolimy
Nagroda Człowieka Roku Rotary International

Edward J. Piszek jest postacią znaną w Polsce od ponad 30 lat, to jest od końca lat sześćdziesiątych, kiedy to wykorzystując swoje możliwości finansowe, przekazał na rzecz polskiej służby zdrowia sprzęt o wartości ponad miliona dolarów przeznaczony do walki z gruźlicą. Były to tzw. sanitarki, ambulanse - autobusy z ruchomymi aparatami rentgenowskimi itp. Działał aktywnie na rzecz Polski na dwóch kontynentach - w Stanach Zjednoczonych pokazywał przy pomocy filmów i książek ("Poland" J.M. Michenera, sprzedaną w ponad trzech milionach egzemplarzy, trylogii Henryka Sienkiewicza w oryginalnym tłumaczeniu na język angielski), że Polska to nie tylko kraj biednych emigrantów, ale przede wszystkim to ojczyzna bohaterów narodowych Stanów Zjednoczonych, takich jak Kościuszko i Pułaski, a w Polsce, ostatnio, przy pomocy ochotników Korpusu Pokoju i swojego czasopisma "The World of English" pragnie przybliżyć Polaków do świata nauczając języka angielskiego. Ostatnio zaangażowany był w budowę Centrum Małej Ligi Baseballa w Kutnie. Od początku lat 90-tych aktywnie zaangażowany w propagowanie idei przyłączenia Polski do NATO. W 1998 roku nominowany przez Kongres USA do Prezydenckiego Medalu Wolności.

 

Szczepan Aleksander Pieniążek

 

Wybitny polski naukowiec, profesor, biolog, pomolog. Urodził się 27 grudnia 1913 roku we wsi Słup. W 1938 roku ukończył Uniwersytet Warszawski ze stopniem magistra filozofii w zakresie botaniki. W tym samym roku otrzymał stypendium Funduszu Kultury Narodowej i wyjechał do Stanów Zjednoczonych na studia doktoranckie w dziedzinie sadownictwa. W 1942 roku uzyskał stopień doktora filozofii w zakresie sadownictwa i rozpoczął pracę w katedrze Ogrodnictwa Uniwersytetu Stanu Rhode Island w Kingston.

W 1946 roku wrócił do Polski pierwszym statkiem jaki z USA odszedł do Gdyni i objął kierownictwo Katedry Sadownictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jako profesor nadzwyczajny. Pracował tam do 1968 roku. W 1954 roku otrzymał stopień doktora nauk oraz stanowisko profesora zwyczajnego.

W 1950 roku Ministerstwo Rolnictwa powierzyło profesorowi zadanie - utworzenie Instytutu Sadownictwa. Instytut powstał w 1951 roku i profesor Pieniążek kierował nim do 1983 roku, do czasu przejścia na emeryturę. Członek PAN od 1951 roku.

Prowadził badania z zakresu fizjologii roślin, uprawy drzew owocowych, ochrony sadów.

Ma ogromne zasługi w rozwoju nowoczesnego sadownictwa w Polsce. Wiele z jego rozwiązań wprowadzono w sadownictwie nie tylko w kraju, ale i za granicą. Ceniony i znany na całym świecie. Opublikował 79 prac naukowych, kilkaset artykułów oraz kilkanaście książek. Był promotorem 23 prac doktorskich i przeszło 250 prac magisterskich. Uhonorowany szeregiem odznaczeń państwowych i naukowych w Polsce i za granicą. Rozwinął szeroką akcję wysyłania młodych pracowników naukowych na staże za granicę. Dzięki tej inicjatywie ponad 750 osób wyjechało do USA i 55 osób do krajów europejskich.

 

Donald E. Evans


Ukończył Uniwersytet Penn State w Pensylwanii. Otrzymał dyplom na wydziale Edukacji Rolniczej. Doktoryzował się na tej samej uczelni.

W latach 1983-1985 kierował administracją szkolną w Huntington, a także był dyrektorem administracyjnym w regionie Juniata w Stanie Pensylwania. W 1885 roku został zastępcą dyrektora w zakładzie doradztwa rolniczego na uniwersytecie Penn State i pełnił tę funkcję do 1994 roku. od 1994 roku był prodziekanem Wyższej Szkoły Nauk Rolniczych ( College of Agricultural Sciences). Od 1972 Donald Evans był właścicielem gospodarstwa rolnego. Pełnił też funkcję Przewodniczącego Rady Szkoły w regionach Juniata i Huntington od 1986 roku. Uczestniczył w wielu programach międzynarodowych z zakresu doradztwa rolniczego:

1989-90 - program Kellog Fellow w Irlandii, Szwecji i Danii
1990 - Kanada - wymiana
1988 - Szwajcaria , projekt USAID
1987 - Szwajcaria i Francja, program Ford-New Holland
1978 - Wenezuela, USAID
1997 - Litwa, ACDI/VOCA
1997 - USDA, Armenia
1990-95 - Polsko-Amerykański Program Doradztwa, ( w tym projekty z zakresu sadownictwa) Brał udział w projektach badawczych i dotyczących doradztwa rolniczego na terenie Stanów Zjednoczonych:
1993-1995 -Rolniczy monitoring satelitarny, faza I i II, USDA
1993 -1995 - Projekt dot. wykorzystania biopaliwa, Pensylwania
Od 1988 związany z Polską.

Był bardzo zaangażowany w rozwijaniu współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Niezastąpiony w szkoleniu polskiej kadry rolniczej. Doskonały organizator i przyjaciel. Dzięki niemu szereg członków parlamentu, rządu, doradców, rolników i młodzieży poznało nowoczesne amerykańskie rolnictwo, zasady zarządzania i kierowania produkcją rolniczą, meandry polityki rolnej. Do ostatnich swoich dni był bardzo aktywny i pełen poświęcenia dla innych.

Ci trzej nieprzeciętni ludzie mieli duży wpływ na rozwój obszarów wiejskich, a szczególnie na ludzi pracujących w rolnictwie. Rozumieli sens i ogromne znaczenie edukacji. Swoją wiarę i entuzjazm chcieliby teraz przekazać innym. Uhonorowanie nagrodą ich imienia to wyraz uznania za osiągnięcia i wkład w rozwój w oświaty na terenach wiejskich.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Zloty
OGÓLNOPOLSKI ZLOT KLUBÓW 4H
Konkursy
KRYSZTAŁOWA KONICZYNA
Pliki do pobrania
Projekty
Tradycja i zwyczaje w naszej gminie
Podniesienie poziomu i jakości nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych woj. łódzkiego
Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV - VI szkoły podstawowej
II Edycja Projektu "Szlakiem Tradycji i Kultury Wsi Polskiej - Kapliczki Przydrożne"
Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej
Wymiana/Exchange
Program IFYE